Processen

Hur?

Lite mer ingående

#1

Ni som kreativ byrå kommunicerar att det är dags för ett nytt projekt. Vi tar del av designen och tar ett samtal. I samtalet ser vi över omfattningen på projektet. Ska animeringar göras? Någon ytterligare funktionalitet som ska appliceras?

#2

En Trello-board etableras dit ni som kreativ byrå bjuds in. Vi bryter ner designen i olika komponenter som var och en får ett Trello-kort. Alla Trello-kort samlas i en “att-göra”-lista.

#3

Vi sätter upp en utvecklingssida som vi skyddar med lösenord. Där kan ni följa utvecklingen och så småningom börja fylla innehåll. Vartefter varje komponent blir färdig flyttas den till “Review”-listan i Trello och ni kan titta på den via utvecklingssidan, bedöma om den är färdig eller behöver lite mer knådning.

#4

När innehållet börjar trilla in så har ni full möjlighet att börja fylla på detta via utvecklingssidan. Då ser vi även om vissa komponenter behöver justeras utifrån innehållets mängd.

#5

Vissa plug-ins installeras som bidrar till SEO, säkerhet och snabbhet. Vi försöker att hålla nere mängden plug-ins då detta kan slöa ner sidan.

#6

När vi, ni och slutkunden är nöjd med sidan så sker slutleverans i form av att vi packar ihop sidan och dess innehåll och laddar upp den på önskat webbhotell. Finns inget webbhotell så är det givetvis något vi kan ombesörja.

Komponenterna

Hela komponentramverket bygger på komponenter. Stora som små. Vissa är block, andra är knappar. Huvudsaken är att man kan återanvända. Direkt något förekommer två gånger på en sida, så blir det en komponent. På detta sätt kan vi skapa en mer enhetligt byggd sida och inte behöva fundera på vilka ställen en knapp förekommer, om vi behöver ändra från rundade hörn till raka.

Detta skapar även flexibilitet för slutkunden, om man vågar. Vi kan skapa komponenter som de själva lägga in och styra innehållet. Dock styrs innehållet bara via textfält och bilduppladdning, t.ex. Vilket gör att de aldrig kommer kunna bryta den design som redan är framtagen.